Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Guillemot Corporation S.A. (hädanefter "Guillemot" eller "vi") respekterar sina onlinebesökares och användares (hädanefter "du") rätt till integritet och har åtagit sig att skydda den personliga information som samlas in om dig. Vi har infört denna sekretesspolicy för att visa hur vi samlar in, sparar och använder den information som du lämnar till oss.
För att demonstrera vårt engagemang för din integritet har vi förberett denna redogörelse som avslöjar sekretesspraxis för denna webbplats. Ytterligare användarvillkor, i förekommande fall, rörande insamlingen och användningen av din information kan också ges till dig innan du registrerar dig för en viss tjänst (som t.ex. forum, nyhetsbrev, webbutiken eller kundtjänst). Guillemot förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst och utan förvarning.
OM DU ÄR MINDERÅRIG (UNDER 18 ÅR) SKA DU NOGA LÄSA IGENOM DENNA SEKRETESSPOLICY TILLSAMMANS MED DINA FÖRÄLDRAR ELLER VÅRDNADSHAVARE.

Vilken information samlas in?

Guillemot samlar in viss information från och om dess onlineanvändare på tre sätt: direkt från användaren, från våra webbserverloggar och med cookies.
Information som lämnas av användare: Vi samlar inte in någon personlig information från dig såvida du inte ger den till oss frivilligt. När du skickar personlig information till Guillemot sker det oftast i form av: (1) produktregistrering; (2) registrering till tävling; (3) registrering för deltagande i ett visst evenemang; (4) registrering på webbplatsen; (5) registrering när du gör ett köp i vår webbutik; (6) kundservice och teknisk support; (7) nyhetsbrev på nätet; (8) onlineforum; och/eller (9) svar på en marknadsundersökning. Informationen som vi samlar in kan vara personlig information såsom ditt namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, hemadress och systemspecifikationer. Dessutom kan vi samla in demografisk information såsom ålder, kön, favoritsätt att spela på och vilka system du äger eller planerar att köpa. Riktigheten i informationen som du lämnar hjälper oss att bättre svara på dina behov: vi kan skicka den senaste informationen och specialerbjudanden till dig, liksom skräddarsydda erbjudanden för produkter och tjänster.

Guillemot sparar även e-post som du skickar till oss (inklusive personligt identifierbar information)
Cookies: Tack vare den information som lagras i cookies, kan Guillemot bättre hålla reda på användare och erbjuda dem skräddarsydda tjänster och innehåll.
Cookies är helt enkelt bitar med information som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din dators hårddisk. Cookies innehåller inte personers namn, e-postadresser eller annan information som är personligt identifierbar; de används normalt för att snabbt identifiera en användares dator och "komma ihåg" saker om användarens besök. Användningen av cookies är mer eller mindre standard på webbplatser. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du vill kan du konfigurera din webbläsare så att den antingen meddelar dig när du får en cookie eller så att den inte accepterar cookies. Tänk dock på att vissa delar av denna webbplats kanske inte fungerar som de ska om din webbplats inte accepterar cookies.
Guillemot håller också reda på IP-adresser av säkerhetsskäl. En IP-adress är en siffra som används av datorer på nätverket för att identifiera din dator varje gång du ansluter till Internet.

Serverlogginformation: Guillemots webbplats samlar, precis som många andra webbplatser, in och registrerar serverlogginformation som registrerar webbplatsaktivitet, inklusive hur många "träffar" en viss webbplats får. Dessa poster genereras anonymt och är inte förknippade med en viss användare, dator eller webbläsare.
Du bör också tänka på att när du frivilligt uppger personlig information online (via e-post eller forumen t.ex.), så kan din information samlas in och användas av andra. Även om Guillemot strävar efter att skydda din personliga information kan Guillemot inte säkerställa eller garantera säkerheten för informationen som du överför till oss och du gör detta på egen risk. Du är också ensam ansvarig för att hålla de lösenord och/eller eventuell kontoinformation som du anger hemliga.

Vad händer om jag inte vill ge ut min personliga information?
Om du inte ger oss din personliga information kan det begränsa våra möjligheter att behandla dina produktregistreringar online, registrering till tävlingar, köp via vår webbutik, begäran om teknisk support, eller andra aktiviteter och tjänster online. Men du behöver inte ge ut din personliga information till Guillemot för att använda webbplatsen och dess innehåll.

Hur används min personliga information?
Vi använder information i enlighet med tre olika kategorier:
Information som lämnas av användare: Guillemot kan använda din personliga information för att ge dig svar när du ber om information, vid ett köp eller för teknisk support. Denna information kan användas för att skräddarsy svar och för att verifiera användarens identitet. Efter att ha fått ditt medgivande kan Guillemot även använda denna information för att skicka reklam eller marknadsföringsmaterial till dig, inklusive information om speciella rabatter, kampanjerbjudanden och annan information av intresse.
Vi använder dessutom din personliga information i vår interna marknadsföring, i tekniska eller demografiska studier, för att bättre svara på dina behov och för att erbjuda bättre produkter och tjänster.
Cookies: Guillemot använder cookies för att betjäna dig bättre och effektivare och för att skräddarsy din upplevelse på webbplatsen. I detta syfte kan de cookies vi använder registrera icke-personligt identifierbar information rörande hur du föredrar att visa vissa webbsidor. Vi kan också använda cookies för att hjälpa oss att analysera trender, hålla reda på användares beteende och samla bred demografisk information för kollektivt bruk.
Serverlogginformation: Med denna information kan Guillemot bedöma aktiviteten på webbplatsen, hålla reda på intresset för annonserad försäljning och felsöka tekniska problem. Vi använder dessutom serverlogginformation i vår interna marknadsföring och i demografiska studier, vilket gör att vi ständigt kan förbättra de tjänster som vi erbjuder dig. Serverlogginformation används enbart internt.

Med vem kan Guillemot dela min personliga information?
Vi använder information i enlighet med tre olika kategorier:
Information som lämnas av användare: Guillemot kan använda din personliga information för att ge dig svar när du ber om information, vid ett köp eller för teknisk support. Denna information kan användas för att skräddarsy svar och för att verifiera användarens identitet. Efter att ha fått ditt medgivande kan Guillemot även använda denna information för att skicka reklam eller marknadsföringsmaterial till dig, inklusive information om speciella rabatter, kampanjerbjudanden och annan information av intresse.
Vi använder dessutom din personliga information i vår interna marknadsföring, i tekniska eller demografiska studier, för att bättre svara på dina behov och för att erbjuda bättre produkter och tjänster.
Cookies: Guillemot använder cookies för att betjäna dig bättre och effektivare och för att skräddarsy din upplevelse på webbplatsen. I detta syfte kan de cookies vi använder registrera icke-personligt identifierbar information rörande hur du föredrar att visa vissa webbsidor. Vi kan också använda cookies för att hjälpa oss att analysera trender, hålla reda på användares beteende och samla bred demografisk information för kollektivt bruk.
Serverlogginformation: Med denna information kan Guillemot bedöma aktiviteten på webbplatsen, hålla reda på intresset för annonserad försäljning och felsöka tekniska problem. Vi använder dessutom serverlogginformation i vår interna marknadsföring och i demografiska studier, vilket gör att vi ständigt kan förbättra de tjänster som vi erbjuder dig. Serverlogginformation används enbart internt.

Med vem kan Guillemot dela min personliga information?
Då och då kontaktas vi av företag och organisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig, och om du ger oss ditt samtycke så kan vi dela din personliga information med dessa tredje parter. Guillemot tillåter dig att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att dela din personliga information.
Vi ser detta som en mervärdestjänst som hjälper dig att hitta användbara produkter eller tjänster. Vi strävar efter att begränsa användningen av den information som du lämnar till de erbjudanden som vi tror att du skulle uppskatta att få. Om du inte vill få information från tredje part måste du välja bort det när du blir ombedd att ge ditt samtycke.

Vi delar dock aldrig personlig information som vi får online från minderåriga (barn under 18) med andra företag, förutom med de som ingår i Guillemotkoncernen (Guillemots affilierade företag för marknadsföring, FoU och teknisk support)

Hur får jag tillgång till min personliga information och hur väljer jag hur min personliga information används?
Om du skickar personlig information till Guillemot så kanske vi skickar ett bekräftelsemeddelande som bekräftar ditt nya konto och/eller tjänst. Meddelandet skickas till den adress du har gett oss och påminner dig om att du kan komma åt din personliga information för att göra ändringar i ditt konto. Kom ihåg att behålla bekräftelsemeddelandet eftersom det även innehåller information som hjälper dig ifall du skulle stöta på problem med att komma åt våra tjänster. Om du av någon anledning till se, korrigera eller ta bort den personliga information som finns om dig ska du skicka ett e-postmeddelande till: [email protected] Om du inte vill att Guillemot ska skicka meddelanden till dig om speciella rabatter eller kampanjerbjudanden kan du välja att inte få dessa meddelanden när du blir ombedd att ge ditt samtycke eller genom att kontakta oss via e-post. Dessutom ger Guillemot dig möjlighet att välja bort framtida meddelanden i varje meddelande som skickas till dig.

 

Samlar Guillemot in personlig information från användare under 18?
Minderåriga under 16 år får inte skicka in personligt identifierbar information till webbplatsen. Vi samlar inte in sådan information från användare under 16 år.
När det gäller användare över 16 men under 18 år (hädanefter "tonåringar") har vi ett frågeformulär som är begränsat när det gäller den information som vi samlar in. I vissa fall är det dock nödvändigt att samla in personligt identifierbar information från tonåringar för att kunna ge dem svar när de ber om information, vid ett köp, för teknisk support, eller för att låta dem delta i onlinekampanjer och andra aktiviteter.
Föräldramedgivande: Guillemot har åtagit sig att skydda barns integritet. Guillemot uppmuntrar föräldrar att besöka webbplatsen tillsammans med sina barn, för att hålla koll på sina barns användning av webbplatsen och för att hjälpa oss att skydda deras integritet genom att lära dem att aldrig ge ut sin personliga information (efternamn, adress, telefonnummer...) utan ert tillstånd när de använder Internet. Guillemot anser det vara god policy att inte samla in mer personligt identifierbar information från tonåringar än vad som är nödvändigt för att de ska kunna delta i våra kampanjer, aktiviteter och tjänster online. Användare under 18 år bör inte skicka in någon information till denna webbplats utan förälders eller vårdnadshavares samtycke.
Föräldraåtkomst: En förälder som agerar för sitt barn och/eller en förälder som har gett Guillemot tillstånd att samla in sitt barns information kan, när som helst, göra följande: (1) visa, korrigera eller ta bort barnets personliga information; (2) avbryta vidare användning av barnets information och kommunikation med barnet; och/eller (3) återkalla sitt tidigare samtycke till att samla in barnets information. För att göra detta kontaktar du oss via e-post på följande adress: [email protected] Kom ihåg att inkludera e-postadressen som ditt barn registrerade sig med i ditt e-postmeddelande.


Hur skyddar Guillemot min personliga information?

Tillgång till vissa tjänster och visst innehåll skyddas av ett lösenord, som du inte får avslöja för någon annan. Guillemot kommer aldrig att be dig om ditt lösenord via telefon eller e-post. Du ska aldrig avslöja ditt användarnamn eller lösenord för andra. Dessutom ska du komma ihåg att logga ut från ditt konto i slutet av varje session. Om du delar en dator med någon eller använder en dator på en offentlig plats som ett bibliotek eller Internetkafé, ska du komma ihåg att stänga webbläsaren när du är klar för att förhindra att någon annan kommer åt din personliga information eller vad du har skrivit.
För att skydda din personliga information vidtar Guillemot lämpliga skyddsåtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och sekretessen av den information som du har lämnat. Vår webbplats har säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från förlust, missbruk eller ändring av informationen under vår kontroll. Personlig information som samlas in av Guillemot lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten (säkra rum med begränsad tillgång, till exempel). För att förhindra obehörig elektronisk tillgång till personlig information förvarar Guillemot information som samlas in online bakom en brandväggsskyddad server och använder kryptering.
Dessutom vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att tredje parter som samlar in och/eller använder personlig information för vår räkning använder tillräckligt skydd för den personliga informationen.
Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Guillemot ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretesspraxis. Om du vill veta deras sekretesspraxis behöver du läsa den relevanta webbplatsens sekretesspolicy.
Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår sekretesspolicy. Om du inte samtycker till policyn måste du sluta använda webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy, så kom tillbaka då och då för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar i vår informationsinsamling. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner dessa ändringar.
Allmänna användarvillkor
Villkoren för denna onlinesekretesspolicy införlivas i våra allmänna användarvillkor. Läs vår användarvillkor på:

www.thrustmaster.com/company/general-terms-and-conditions-use