OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V současné chvíli se nacházíte na webových stránkách společnosti Guillemot Corporation S.A. (dále jen „Stránky”), v sekci, která obsahuje právní informace a firemní zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady”).

 

Guillemot Corporation S.A. (dále jen „Guillemot” nebo „my”) respektuje právo soukromí uživatelů Stránek (dále jen dále jen „Uživatelů”, „Uživatele” nebo „vás”), a zavazuje se chránit informace (včetně osobních údajů) získaných na, nebo prostřednictvím těchto webových stránek. Za účelem prokázání tohoto závazku, společnost Guillemot přijala tyto Zásady.

 

Pro lepší pochopení toho na co se vztahuje pojem „soukromí“ vám doporučujeme prostudování těchto Zásad . Některé oblasti nebo funkce Stránek – ať již současných nebo budoucích – vyžadující shromažďování a používání informací (například soutěže a soukromé zprávy) mohou obsahovat své vlastní podmínky nebo předpisy vztahující se k soukromí, stejně jako své vlastní zvláštní podmínky použití. Pokud si přejete, můžete si před zadáním vašich údajů prostudovat tyto podmínky, předpisy a nebo pojmy.

 

POKUD JSTE NEZLETILÝ (MLADŠÍ 18 LET) PROSÍM, PEČLIVĚ SI PROČTĚTE SE SVÝMI RODIČI NEBO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ.

 

Osobní údaje se skládají z „veškerých informací o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); „identifikovatelnou fyzickou osobou“, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikována zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (výtah z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27.dubna 2016 týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, označované jako „GDPR“).

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovány v souladu s právními podklady stanovenými v právních předpisech:

 

– Na základě vašeho souhlasu;

 

– Pro účely oprávněných zájmů;

 

– Nezbytné pro splnění smlouvy či úmyslu smlouvu uzavřít; a nebo

 

– Za účelem splnění právní povinnosti, které jsme předmětem.

 

Máte právo požádat společnost Guillemot o přístup k vašim osobním údajům, nebo opravit či vymazat uvedená data, nebo požádat o omezení zpracování s ohledem na subjekt údajů (vy nebo vaše děti mladšího věku), jakož i právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost vašich dat (přenositelnost zde není a priori aplikovatelná, ale můžete vznést žádost a my tento bod přezkoumáme). Za účelem výkonu svých práv s ohledem na vaše údaje, použijte odkaz  na náš kontaktní formulář, který najdete konci každé Stránky. Budete muset nám emailem poslat přední stranu vaší identifikace (bohužel je to nutné, neboť před provedením vašeho práva, které chcete vykonat na vašich datech, musíme ověřit vaši identifikaci).

 

Společnost Guillemot omezuje shromažďování vašich osobních údajů na naprosté minimum: naše on-line formuláře minimalizují shromažďovaná data. Aby na našich on-line formulářích bylo zabráněno shromažďování nadbytečných informací (které by mohly odvádět pozornost od celkové čitelnosti, a s ohledem na informace a vaše rozhodnutí), vám formulář poskytne první úroveň informací a nasměruje vás na stránku Ochrany osobních údajů, které vás následně přesměrují na tyto stránky Zásad, a poskytnou vám třetí úroveň informací. Zde naleznete další detaily týkající se záměrů, příjemců údajů a tak dále.

 

JAKÉ INFORMACE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY?

Informace poskytnuté uživatelem: naše on-line formuláře, pole, která vyplníte a vaše kroky (například nahrávání) garantuje váš souhlas se shromažďováním odpovídajících osobních informací. Společnost Guillemot shromažďuje informace v těchto případech: (1) kontaktní formulář; (2) členská registrace (pokud je na Stránkách dostupná); (3) registrace k účasti v soutěži (pokud je na Stránkách dostupná); (4) osobní prostor / „můj prostor“ (pokud je na Stránkách dostupný); (5) novinky (pokud je na Stránkách dostupný); (6) on-line diskuze (pokud je na Stránkách dostupná); (7) registrace zájemce o sponzorství (pokud je na Stránkách dostupná); (8) blog (pokud je na Stránkách dostupný). Mezi další shromažďované osobní informace, o které vás můžeme požádat jsou vaše příjmení, vaše křestní jméno (jména), váš datum narození, vaši mailovou adresu, vaše objednávky, vaši fakturační adresu, vaši dodací adresu, číslo vašeho telefonu, vaše faxové číslo, vaše připomínky a odpovědi osob zodpovědných za vztahy se zákazníky, vaši národnost, zemi ve které žijete a váš jazyk. Kromě toho můžeme shromažďovat informace týkající se vašeho hardwaru a nebo softwaru, který vlastníte, váš úvodní text, váš hudební vkus a nebo video hry, odkazy (například na váš blog), vaše přesvědčení, vaše hudební nebo e-sportovní projekty a vaše živá data.

 

Zvláštní případ týkající se bankovních operací: on-line platby platební kartou na Stránkách jsou prováděny zabezpečeným bankovním serverem, který je spravován PayPal, partnerem společnosti Guillemotu. Což znamená, že žádné bankovní informace, které se vztahují k vám nejsou na Stránkách ukládány.

 

Konkrétní případ: musíte nám poskytnout určitá data k vaší identifikaci, abychom mohli naplnit vaše právo k přístupu, opravě, připomínkám, omezení zpracování nebo vymazání vašich údajů nebo přenositelnosti práv.

 

Společnost Guillemot také ukládá zprávy, komentáře, a emaily, které nám zašlete (včetně osobních identifikačních údajů).

 

Cookies: díky informacím uloženým v cookies je společnost Guillemot schopena lépe sledovat činnost Uživatelů a nabízet jim přizpůsobení obsahu a funkcí. Nástroje pro měření sledovanosti jsou zabudovány za účelem získávání informací o chování návštěvníků na Stránkách (což umožňuje společnosti Guillemotu pochopit jak uživatelé přicházejí na Stránky a zejména sledovat jejich kroky: cookies používají tyto nástroje.

 

Cookies jsou krátké textové soubory odesílané ze Stránek a jsou ukládány ve vašem zařízení (počítači, smartphonu, smart TV, herní konzole s online přístupem atd.). Cookies neobsahují žádné informace, podle kterých by bylo možné vás přímo identifikovat (jméno, mailovou adresu, nebo jinak). Soubory cookies jsou obvykle používány pro rychlou identifikaci zařízení Uživatele a pro načtení některých údajů o návštěvě Uživatele a jeho voleb (výběr jazyka a nebo umístění, volby týkající se cookies atd.). Používání cookies je na webových stránkách poměrně běžné. Pokud si přejete, můžete si váš prohlížet nastavit tak, aby vás informoval o přijetí cookie, anebo aby cookies přijal či odmítl. Pokud si nepřejete, aby prohlížeč uložil cookie do vašeho zařízení, prostě neklikejte na banner, který vás informuje, že Stránky cookie používají (pokud na banner nekliknete, Stránky cookie neuloží). Ukládání cookies můžete zamezit nastavením vašeho prohlížeče, nebo tak, že na banner nekliknete; nicméně musíte mít na paměti, že některé stránky a některé funkce Stránek nebudou bez uložených cookies správně fungovat.

 

Společnost Guillemot z bezpečnostních důvodů ukládá IP adresy (Internet Protokol). IP adresa je číslo používané počítači, které jednoznačně identifikuje vaše zařízení na síti pokaždé, když se připojíte k internetu.

 

Informace získávané z log souborů na serveru: prostřednictvím log souborů na serveru, Stránka, tak jako mnoho jiných stránek, pasivně sbírá a ukládá informace (data o připojení). Tento proces umožňuje zaznamenávat aktivity na Stránkách, které mají být uloženy, včetně počtu zobrazení konkrétní webové stránky. Tyto údaje jsou generovány nenominovaným způsobem a nejsou spojeny s žádným konkrétním uživatelem, zařízením nebo prohlížečem.

 

Měli byste mít na paměti, že vždy, když dobrovolně zveřejníte své osobní údaje na internetu (například emailem, prostřednictvím diskuzních fór), mohou být vaše údaje shromažďovány a využívány někým jiným. A ačkoliv se společnost Guillemot snaží chránit vaše osobní údaje, nemůže zajistit bezpečnost dat, která nám zasíláte, v případě, že  na vaší straně zanedbáte bezpečnostní opatření: jakýkoliv přenos informací je proto vaše vlastní riziko. Jste také výhradně odpovědni za utajení hesla, které jste si nastavili, a nebo informací o účtu, který jste vytvořili na Stránkách, pokud je na Stránkách dostupný (dále jen „Účet“).

 

CO SE STANE, POKUD ODMÍTNU POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Pokud nebudeme mít přístup k určitým osobním údajům, nebude možné vás kontaktovat (neboť potřebujeme vědět jak se s vámi spojit), vaše žádosti nebude možné správně nasměrovat (pokud nám není znám kontakt na subjekt a typ žádosti, nejsme schopni zjistit, zda žádost je řešena příslušnou osobou), některé požadavky nebude možné zpracovat (pokud máte nějaký technický problém, potřebujeme vědět vše co s problémem souvisí stejně tak i vaše hardwarové a softwarové vybavení; a pokud nám neposkytnete vaši mailovou adresu, nebudeme vám moci cokoliv poslat), nebudete mít přístup k některým oblastem na Stránkách a k některým funkcím Stránek (pokud jsou na Stránkách dostupné), budou ovlivněny: on-line nákupy, účast ve fóru, vaše registrace v soutěžích, registrace zájemce o sponzorství a přehrávání videí. Nicméně, tyto osobní informace nejsou požadovány k přístupu na Stránky a využití většiny jejich obsahu.

 

JAK BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POUŽITY?

 

Vaše informace používáme v souladu s jejich kategorií.

 

IP adresy umožňují lokalizaci návštěvníků Stránek, i když lokalizace je omezená (neposkytuje přesnější údaje než určení města, kde se Uživatel nachází.

 

S ohledem na to jak jsou informace poskytnuté Uživatelem použity, mohou být odpovídající údaje zpracovány pro všechny nebo jen pro některé z následujících účelů:

 

– Vytvoření a použití seznamu mailových adres pro informativní účely nebo pro účely externí komunikace, která se vztahuje k cílům a činnosti společnosti Guillemotu;

 

– Použití údajů o připojení ke Stránkám pro statistické účely;

 

– Provádění řízení klientských operací s ohledem na: smlouvy, objednávky, dodávky, fakturaci a zejména správa zákaznických účtů, věrnostních programů, v návaznosti na vztahy se zákazníky včetně prostředků jako jsou průzkumy spokojenosti, správa pohledávek a po prodejní servis, výběr zákazníků na studie, průzkumy veřejného mínění a testování výrobků;

 

– Provádění operací souvisejících s vyhledáváním: řízení technických průzkumných operací (včetně zejména technických operací jako jsou: standardizace, vylepšení a odstraňování duplicit), výběr osob, se kterými budou prováděny aktivity týkající se vytváření věrnostních programů, průzkumů, studie, ankety, testování výrobků a promoční akce jakož i provádění marketingových kampaní;

 

– Sestavování obchodních statistik;

 

– Aktualizace průzkumných seznamů agenturou pověřenou správou seznamu zákazníků, kteří si nepřejí být obtěžováni telefonním marketingem, v souladu s ustanovením obchodního zákoníku;

 

– Organizování vědomostních soutěží, loterií nebo propagačních kampaní; správa požadavků na přístup, opravu, nesouhlas, omezení zpracování nebo výmaz vašich údajů, stejně tak s ohledem na přenositelnost údajů;

 

– Řízení delikvence a soudních sporů (nevztahuje se na přestupky anebo nezahrnuje vyloučení někoho z jeho práv, výhod nebo smlouvy);

 

– Řízení vašich názorů ohledně produktů, služeb nebo obsahu;

 

– Posouzení rizik a předcházení podvodům v oblasti plateb a dodávek s ohledem na nákupy na Stránkách.

 

Například pokud jde o formulář žádosti s ohledem na komunitu lidí, kteří se zajímají o naše produkty, společnost Guillemot může použít vaše osobní údaje pro vytvoření a správu společenství lidí zajímajících se o naše produkty, zavést platformu pro komunikaci, informace a podporu mezi členy společenství, včetně řízení fóra (zejména s cílem omezit účast ve fóru a blogu pouze na členy společenství), pro komerční průzkum, provádění soutěží a reagovat na kandidaturu na sponzorství.

 

S ohledem na formulář pro vytvoření uživatelského účtu na nákupy, společnost Guillemot může použít vaše osobní údaje pro komerční průzkum, organizaci soutěží, odpovídání na emaily, které nám zašlete, sestavování statistik a založit anonymní profily jednotlivců, kteří se zajímají o naše produkty a studium jejich potřeb a pro účely externí komunikace. Navíc tyto informace mohou být použity pro přizpůsobení Stránek a ověření identity Uživatele. Po obdržení vašeho souhlasu, vám společnost Guillemot může také posílat novinky.

 

Kopie části identifikačních údajů, které byly poskytnuty za účelem uplatnění práva na přístup, opravu, námitku, omezení zpracování nebo vymazání vašich údajů nebo uplatnění práva na přenositelnost vašich dat, budou použity pro účely ověřování a důkazy a v případě potřeby i pro soudní spory.

 

S ohledem na to jak jsou informace z cookies zpracovány: díky cookies si společnost Guillemot klade za cíl nabídnout efektivnější, užitečnější, bezpečnější a kvalitnější Stránky, spolu s personalizovaným obsahem Stránek.

 

Esenciální cookies jsou cookies nezbytné pro přístup k vašemu zabezpečenému prostoru a vašemu nákupnímu košíku.

 

Funkční soubory cookies zaznamenávají informace (přirozeně neadresné) ohledně vašich preferencí týkající se návštěv určitých webových stránek, jazyka, umístění atd.

 

Cookies týkající se výkonu (performance cookies) umožňují analýzu a výkon Stránek s cílem zvýšit jejich funkcionalitu (obecně se vztahují k k nejčastěji navštěvovaným stránkám a chybovým hlášením z webových stránek). Tyto cookies neshromažďují informace, na základě kterých je možné identifikovat návštěvníka.

 

Reklamní soubory cookies  se používají k presentaci nejrelevantnějších inzerátů podle oblastí vašich zájmů. Pokud by byly tyto reklamní cookies zakázány, reklamy se zobrazují, ale již neodrážejí oblasti vašich zájmů.

 

Soubory cookies sociálních sítí jsou soubory cookies generované službami sociálních sítí třetích stran: přispívají k uživatelské přívětivosti Stránek a pomáhají nám propagovat naše produkty. Prostřednictvím sdílení zvukových anebo obrazových souborů také umožňují obohacení obsahu Stránek. Některé funkce Stránek (tlačítka, která umožňují návštěvníkům, aby se s námi spojili přes sociální sítě, nebo přehrávání videí) jsou založeny na službách stránek třetích stran. Tyto funkce ukládají soubory cookies a zejména umožňují stránkám zaznamenávat vaše chování na webu. Tyto soubory cookies jsou ukládány pouze s vaším souhlasem. Pokud jde o cookies, vám doporučujeme, abyste se seznámili s pravidly stránek třetích stran.

 

S ohledem na to, jakým způsobem jsou log soubory na serveru zpracovány: tyto informace (přirozeně neadresné) umožňují společnosti Guillemot vyhodnocovat celkovou aktivitu Stránek, sledovat zájem o naši komunikaci a hledat řešení technických problémů. Tyto informace také používáme pro interní marketingové nebo demografické studie, abychom vám mohli presentovat výrobky s rostoucím výkonem a stále zajímavějšími funkcemi. Informace získané prostřednictvím log souborů na serveru jsou využívány pouze interně.

 

Vzhledem k tomu, že společnost Guillemot je odpovědná za ukládání psaného textu, obrázků, zvuků a nebo zpráv, které mají být veřejně on-line k dispozici, je společnost Guillemot ze zákona povinen uchovávat a ukládat data umožňující identifikaci všech, kteří se podílí tvorbě obsahu nebo části obsahů Stránek.

 

Vaše osobní údaje nebudou použity pro účely profilování, což by mohlo vést k zveřejnění citlivých dat (rasového nebo etnického původu, filozofické, politické, odborové nebo náboženské názory; sexuální orientace nebo údaje o zdravotním stavu).

KDO JSOU PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Seznam mailových adres pro informační nebo externí komunikační účely týkající se cílů nebo činnosti společnosti Guillemot je přístupný autorizovaným pracovníkům společnosti Guillemotu zodpovědným za finanční komunikaci.

 

Log soubory protokolu serveru jsou přístupné osobám odpovědným za informační systémy společnosti Guillemot. Údaje z log souborů protokolu serveru mohou být poskytnuty osobám odpovědným za marketing společnosti Guillemot. Výpisy ze souborů protokolů serveru mohou být poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným pracovníkům právního servisu, soudním úředníkům, soudní stráži a vládním agenturám v rámci jejich kontrolního nebo justičního mandátu.

 

Údaje z nástrojů pro měření sledovanosti jsou určeny pro pracovníky zodpovědné za informační systémy, stejně jako pro pracovníky společnosti Guillemot zodpovědné za marketing. Zpracování těchto údajů je pověřena společnost Google Inc.

 

Datové soubory týkající se zákazníků a lead management jsou dostupné pro:

 

– autorizovaným pracovníkům marketingové služby, obchodnímu oddělení, službám zodpovědným za řízení vztahů se zákazníky a vyhledáváním, administrativním službám (včetně právních služeb), logistickým a IT službám, jakož i jejich liniovým manažerům;

 

– oprávněným pracovníkům útvarů odpovědných za kontrolu (útvary odpovědné za postupy vnitřní kontroly).

 

K uživatelským datům a lead managementu mohou mít přístup následující osoby:

 

– Dceřinné společnosti Guillemotu;

 

– Subdodavatelé (banky, zprostředkovatelé, poskytovatelé dat, PayPal, poštovní zaměstnanci, dopravci atd.), kteří poskytují přiměřené záruky týkající se ochrany vašich dat;

 

– Vývojáři a tvůrci softwaru použitého pro zpracování dat (data jsou pak anonymizována);

 

– Interní a externí auditoři v rámci svého auditního mandátu;

 

– Vládní agentury v rámci svého kontrolního nebo justičního mandátu;

 

– Agentury, soudní úředníci a soudní stráž v rámci mandátu pro vymáhání pohledávek;

 

– Agentury pověřené správou telefonního seznamu (seznamů) zákazníků, kteří si nepřejí být obtěžováni telefonním marketingem.

 

Kopie identifikačních údajů poskytnutých za účelem uplatnění práva na přístup, opravu, námitku, omezení zpracování nebo vymazání vašich údajů nebo vykonávání práva přenositelnosti týkající se vašich dat jsou přístupné oprávněným pracovníkům odpovědným za informační systémy, oprávněným pracovníkům právního servisu a vládním agenturám v rámci jejich mandátu kontroly nebo spravedlnosti.

 

 

MOHOU BÝT MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘENESENY MIMO EVROPSKOU UNII?

 

Data z datových souborů týkající se zákazníků a lead managementu mohou být přenesena mimo Evropskou unii, protože někteří subdodavatelé společnosti Guillemotu a některé dceřinné společnosti Guillemotu sídlí mimo Evropskou unii.

 

Údaje z datových souborů týkající se řízení zákazníků a lead managementu nemohou být předávány mimo Evropskou unii, pokud není splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 

– Přenos dat je prováděn do země, kterou Evropská komise uznává za zemi, kde je zajištěna odpovídající úroveň ochrany;

 

– Za prvé, existují odpovídající záruky, a za druhé subjekty údajů (tzn vy) mají vymahatelná práva a účinné právní prostředky;

 

– CNIL (Národní komise pro informační technologie a občanské svobody) již schválila závazná obchodní pravidla (která vám poskytnou vymahatelná práva týkající se zpracování vašich osobních dat);

 

– Údaje odpovídají jedné z odchylek nebo výjimek stanovených právními předpisy.

 

Údaje ze souborů cookies mohou být přeneseny mimo Evropskou unii. Pokud jde o cookies, vám doporučujeme, abyste se seznámili s pravidly stránek třetích stran.

 

 

SE KTERÝMI SUBJEKTY MŮŽE SPOLEČNOST GUILLEMOT SDÍLET MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Společnost Guillemot neprodává, nepronajímá ani nevyměňuje své zákaznické soubory nebo své lead files. Proto, kromě výše zmíněných příjemců osobních dat nesdílíme žádné osobní údaje se společnostmi třetích stran.

 

 

JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

 

Zpočátku je doba archivace dat časově omezená: údaje požadované za účelem splnění smluvních, právních nebo regulačních povinností mohou být archivovány po dobu nezbytně nutnou pro splnění příslušné povinnosti. Archivovaná data jsou odstraněna, pokud již neexistují důvody, které ospravedlňují jejich archivaci (například, data archivovaná za účelem právního nároku jsou vymazána, jakmile je tato akce promlčena).

 

Cookies, které umožňují sledovat uživatele internetu a IP adresy nejsou uchovávána déle než 13 měsíců od první návštěvy (doba během které jste souhlasili s jedním nebo více soubory cookies). Proto nebuďte překvapeni nebo podrážděni, v případě, že se vám opětovně zobrazí banner oznamující, že Stránky používají cookies.

 

Seznam mailových adres určený pro informační účely nebo externí komunikaci (nekomerční), související s cíly nebo aktivitami společnosti Guillemotu je každoročně aktualizován. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro doručení informací nebo po dobu nezbytnou pro poskytnutí vnější komunikace (např. v případě žádosti o novou výroční zprávu, která ještě není k dispozici, žádost bude vyřízena jakmile zpráva bude k dispozici).

 

Data z datového souboru týkající se správy zákazníků jsou z důvodu vyhledávání uchovávány po dobu tří let (od data poslední faktury).

 

Údaje z datového souboru týkající se zákazníků jsou uchovávána, pro účetní archivaci (fakturační údaje), po dobu deseti let (od data ukončení fiskálního roku, během kterého byla faktura vydána).

 

Osobní údaje týkající se návštěvníka, který není zákazníkem, jsou uchovávána po dobu tří let od okamžiku sběru, nebo posledního kontaktu návštěvníka.

 

V případě uplatnění práva na přístup nebo opravu mohou být údaje týkající se identifikačních údajů uchovávány po dobu stanovenou v článku 9 trestního řádu (tj. po dobu jednoho roku). V případě, že je uplatněno právo na námitku, mohou být tyto údaje archivovány během promlčecí lhůty stanovené v článku 8 trestního řádu (tj. po dobu tří let).

 

JAK MOHU UPLATŇOVAT SVÁ PRÁVA S OHLEDEM NA MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Pokud z jakéhokoli důvodu chcete mít přístup k vašim osobním údajům, opravit či smazat zadané údaje nebo omezit zpracování týkající se subjektu údajů (vy nebo vaše nezletilé děti) nebo vznést protest proti uvedeným údajům nebo k výkonu vašeho práva na přenositelnost vašich dat, musíte nás kontaktovat prostřednictvím Stránek pomocí odkazu na náš kontaktní formulář, který naleznete v dolní části každé Stránky.

 

Vaše žádost musí obsahovat: (1) právo, které chcete vykonávat; (2) totožnost žadatele a (3) pokud žadatel není subjektem údajů, je nutno uvést totožnost subjektu údajů.

 

Prosím, uvědomte si, že neúplné žádosti nebudou zpracovány:

 

– je-li subjekt údajů v žádosti žadatelem (tedy, pokud jednáte pod svým vlastním jménem), vaše žádost bude platná pouze po obdržení kopie dokladu totožnosti týkajícího se subjektu údajů (pokud se jedná o občanský průkaz, stačí černobílá kopie přední strany;

 

– pokud subjekt údajů není žadatelem (tedy, pokud jednáte jménem jiné osoby), vaše žádost bude platná pouze po obdržení kopie dokladu totožnosti týkajícího se žadatele a kopie doklad totožnosti týkající se subjektu údajů.

 

V současné době náš kontaktní formulář nepovoluje odesílání příloh. Po obdržení vaší žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře vás budeme kontaktovat na emailové adrese, kterou jste nám poskytli ve své žádosti, abychom vás požádali o zaslání dokladu totožnosti jiným způsobem.

 

Pokud jste registrovaným uživatelem nebo uživatelem s osobním prostorem (pokud je na Stránce dostupný), máte přístup k osobním údajům a můžete některá data ve vašem osobní profilu nebo osobním prostoru opravit.

 

Pokud si nepřejete, aby vám společnost Guillemot zasílala novinky, nevybírejte možnost „Souhlasím se zasíláním novinek ...“.  Navíc, každé sdělení, které vám společnost Guillemot zašle, vám dává možnost odhlášení se z odběru novinek.

 

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, můžete podat stížnost na adresu příslušného kontrolního úřadu:

 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

[Národní komise pro informační technologie a občanské svobody]

 

3 Place de Fontenoy

 

TSA 80715

 

75334 PARIS CEDEX 07

 

France

 

 

SHROMAŽĎUJE SPOLEČNOST GUILLEMOT OSOBNÍ ÚDAJE OD UŽIVATELŮ MLADŠÍCH 18 LET?

 

Nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, ale je možné, aby tito uživatelé měli přístup ke Stránkám.

 

Osoby mladší 13 let nesmí zadávat osobní údaje, pomocí kterých by bylo možné je přímo nebo nepřímo identifikovat.

 

Co se týče Uživatelů starších 13 let předkládáme těmto Uživatelům (obdobně jako dospělým) dotazník, který obsahuje omezené množství požadovaných informací. V některých případech je nezbytné shromažďovat osobní identifikační údaje Uživatelů starších 13 let, ale mladších 18 let (dále jen „Mladiství“), aby bylo možné reagovat na jejich požadavky ohledně informací nebo technické podpory, umožňující jim podílet se na fóru a zúčastnit se soutěží.

 

Souhlas rodičů: společnost Guillemot  se zavazuje chránit soukromí Mladistvých. Společnost Guillemot doporučuje rodičům, aby Stránky navštívili se svými dětmi, monitorovali jejich chování na Stránkách a pomohli nám chránit jejich soukromí tím, že je poučí, aby bez vašeho svolení nikdy neposkytovali své osobní údaje (příjmení, adresu, telefonní čísla …). Společnost Guillemot věří, že pomoc rodičů je to nejlepší řešení, aby bylo Mladistvím zabráněno poskytovat osobní údaje na nevhodných místech. Uživatelé mladší 18 let by neměli na Stránky odesílat žádné informace bez svolení rodičů nebo jejich zákonného zástupce.

 

Rodičovský přístup: rodič jednající jménem svým nebo jménem svého dítěte anebo rodič, který udělil společnosti Guillemot souhlas ke shromažďování informací jeho nebo dítěte může: konzultovat, opravovat, modifikovat nebo vznést námitku proti zpracování těchto informací nebo požádat o přenositelnost osobních údajů dotyčného dítěte.

 

 

Jak SPOLEČNOST GUILLEMOT CHRÁNÍ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Přístup k některým oblastem a obsahu na Stránkách je chráněn heslem, které nesmíte nikomu sdělit. Společnost Guillemot po vás nikdy nebude požadovat vaše heslo prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace. Vaše heslo nikdy nesmíte nikomu prozradit. Na konci relace se nezapomeňte odhlásit ze svého Účtu. Pokud počítač sdílíte s někým jiným, nebo používáte veřejný počítač, například v knihovně nebo internetové kavárně, po ukončení relace nezapomeňte ukončit internetový prohlížeč; zabráníte tím někomu jinému k přístupu k vašim osobním údajům nebo korespondenci.

 

K ochraně vašich osobních údajů, společnost  Guillemot dodržuje odpovídající bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti, integrity a soukromí informací, které jste jí poskytli. Na Stránkách jsou pod naší kontrolou implementována bezpečnostní opatření, k ochraně Uživatele před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním informací. Osobní údaje, které jsou shromažďovány společností Guillemot jsou ukládány v bezpečném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti (například zabezpečené prostory s omezeným přístupem).  Společnost Guillemot chrání shromážděné informace před jakýmkoliv neautorizovaným přístupem prostřednictvím serveru chráněného firewallem.

 

Kopie identifikačních údajů, které byly poskytnuty za účelem uplatnění práva na přístup, opravu, námitku, omezení zpracování nebo vymazání vašich dat či uplatnění práva na přenositelnost týkajících se vašich dat jsou zašifrovány pracovníky odpovědnými za informační systémy.

 

Navíc, společnost Guillemot činí příslušná opatření, která zajistí, aby třetí strany poskytovali vysokou úroveň ochrany osobních údajů shromažďovaných anebo používaných jejím jménem.

 

Stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Společnost Guillemot není zodpovědná za praktiky ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Další informace najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na webech třetích stran.

 

Na své vlastní ochraně se také můžete podílet. Společnost  Guillemot doporučuje, abyste emaily, které vám zašle, po přečtení smazali: tímto postupem, pokud třetí strana spravuje přístup k vašim emailům, třetí strana nebude mít možnost si okamžitě přečíst obsah vámi smazaných emailů.

 

Používáním těchto Stránek dáváte souhlas se Zásadami. Pokud se Zásadami nesouhlasíte, musíte přestat tyto webové Stránky používat. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad, a to bez předchozího upozornění, proto je prosím pravidelně kontrolujte, abyste zaznamenali všechny změny. Další používání těchto Stránek, znamená váš souhlas s těmito změnami.

 

Pokud dojde, z jakéhokoliv důvodu, k smazání vašeho účtu, společnost  Guillemot přestane používat vaše osobní údaje,  ale dočasně uchová zmíněné informace v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

Všeobecné podmínky použití

 

Podmínky těchto Zásad jsou přidruženy k všeobecným podmínkám použití. Přečtěte si prosím naše všeobecné podmínky použití na:

 

www.thrustmaster.com/en_US/company/general-terms-and-conditions-use

 

 

Stránky zveřejňuje a provozuje společnost Guillemot Corporation S.A., společnost se základním kapitálem €11,771,359.60, jejíž sídlo se nachází na adrese Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, France.

 

414 196 758 RCS Rennes.

 

Telefon: +33 (0) 2 99 08 08 80.

 

 

Ředitel Stránek je pan Claude Guillemot.