T.Flight Hotas X PC

信息

可分离油门控制器的摇杆,直接配置实现立即起飞!完全可编程的 PC

Medias

即插即用

独特性:即插即用,安装简单快速, [...]

阅读更多

可分离式、实际尺寸

符合人体工学设计的油门控制器 

阅读更多

双系统空气动力学控制

通过旋转手柄(带集成联锁系统)或 [...]

阅读更多

功能

即插即用

独特性:即插即用,安装简单快速,所有功能预配置为立即起飞(无需担心配置)

可分离式、实际尺寸

符合人体工学设计的油门控制器

 

双系统空气动力学控制

通过旋转手柄(带集成联锁系统)或通过渐进式倾斜杆

阻力可调的高精度摇杆

宽大的扶手 操作舒适

picto feature

用于制动(民用飞机)或速射(军用飞机)的扳机 + 多向苦力帽(全景视角)

加重底座,操作更加平稳

独有的“映射”按钮:所有功能可以立即来回切换

独有的“预设”按钮:游戏期间可从一组设置迅速切换到另一组设置

内部存储器:即使摇杆断开连接,也能保存所有设置

可编程:12 个按钮和 5 个轴完全可编程

奖项

 

媒体

  • T.Flight Hotas X/sites/default/files/imagecache/media/product/t.flighthotas_side.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/t.flighthotas_side.jpg
  • T.Flight Hotas X/sites/default/files/imagecache/media/product/t.flighthotas.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/t.flighthotas.jpg
  • T.Flight Hotas X/sites/default/files/imagecache/media/product/t.flighthotas_back2.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/t.flighthotas_back2.jpg
  • T.Flight Hotas X/sites/default/files/imagecache/media/product/t.flighthotas_throttle.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/t.flighthotas_throttle.jpg
  • T.Flight Hotas X/sites/default/files/imagecache/media/product/packshot_hotas_x_prod_pc.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/packshot_hotas_x_prod_pc.jpg
  • T.Flight Hotas X/sites/default/files/imagecache/media/product/logoflightsim1990-2.png/sites/default/files/imagecache/media_large/product/logoflightsim1990-2.png

下载

 

购买地点