T.Flight 飞行操纵杆 X PC

信息

带可分离油门控制器的摇杆, 直接配置实现立即起飞!完全可编程的 PC !

Medias

独特性

即插即用,安装简单快速,所有功能 [...]

阅读更多

可分离式、实际尺寸

符合人体工学设计的油门控制器

阅读更多

双系统空气动力学控制

通过旋转手柄(带集成联锁系统)或 [...]

阅读更多

功能

独特性

即插即用,安装简单快速,所有功能预配置为立即起飞(无需担心配置)

可分离式、实际尺寸

符合人体工学设计的油门控制器

双系统空气动力学控制

通过旋转手柄(带集成联锁系统)或通过渐进式倾斜杆

阻力可调的高精度摇杆

宽大的扶手

操作舒适, 用于制动(民用飞机)或速射(军用飞机)的扳

加重底座,操作更加平稳

独有的“映射”按钮:所有功能可以立即来回切换

独有的“预设”按钮

游戏期间可从一组设置迅速切换到另一组设置

内部存储器

即使摇杆断开连接,也能保存所有设置

可编程

12 个按钮和 5 个轴完全可编程。

 

奖项

 

媒体

 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/t.flightstickx_prod1.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/t.flightstickx_prod1.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/vignette6.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/vignette6.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/tflightstickx_prodpack.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/tflightstickx_prodpack.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/logoflightsim1990-2.png/sites/default/files/imagecache/media_large/product/logoflightsim1990-2.png
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/t.flightstickx_prod2.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/t.flightstickx_prod2.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/tflightstick_ps3.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/tflightstick_ps3.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/tflightstickx3_800x600.jpg.png/sites/default/files/imagecache/media_large/product/tflightstickx3_800x600.jpg.png
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/vignette1.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/vignette1.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/vignette2.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/vignette2.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/vignette3.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/vignette3.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/vignette4.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/vignette4.jpg
 • T.Flight 飞行操纵杆 X/sites/default/files/imagecache/media/product/vignette5.jpg/sites/default/files/imagecache/media_large/product/vignette5.jpg

下载

 

购买地点