Skip to content
Wybierz inny kraj lub region, aby wyświetlić treści dotyczące Twojej lokalizacji i skorzystać ze sklepu online.
x
×

Thrustmaster

Polityka prywatności

Właśnie przeglądasz sekcję firmowych informacji prawnych oraz Polityki prywatności (dalej nazywanej „Polityką”) w witrynie internetowej firmy Guillemot Corporation S.A. (dalej nazywanej „Witryną”).

 

Firma Guillemot Corporation S.A. („firma Guillemot” lub „my”) szanuje prawo użytkowników Witryny („Użytkownicy”, „Użytkownik” lub „Ty”) do prywatności i zobowiązuje się chronić informacje (w tym dane osobowe) zbierane w Witrynie lub za jej pośrednictwem. W dowód swoich starań w tym zakresie firma Guillemot wdrożyła i stosuje niniejszą Politykę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką w celu lepszego zrozumienia, co w tym kontekście oznacza pojęcie „prywatność”. Niektóre obszary lub funkcje Witryny — zarówno obecne, jak i udostępnione w przyszłości — wymagające zbierania i wykorzystywania informacji (dotyczy to na przykład konkursów i wiadomości prywatnych) mogą podlegać odrębnym zasadom lub regulacjom dotyczącym prywatności oraz warunkom korzystania. Jeśli sobie życzysz, przed podaniem jakichkolwiek informacji możesz się zapoznać z tymi zasadami, regulacjami i/lub warunkami korzystania.

 

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ (NIE MASZ UKOŃCZONYCH 18 LAT), UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI RAZEM ZE SWOIM RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM.

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej” (cytat z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, często określanego jako „RODO”).

 

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z podstawami prawnymi określonymi w przepisach prawa:

 

— za Twoją zgodą;

 

— do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów;

 

— w kontekście wykonania umowy lub zamiaru zawarcia umowy;

 

— w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 

Masz prawo zażądać od firmy Guillemot dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą (Ciebie lub Twojego niepełnoletniego dziecka), a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo do ich przeniesienia (możliwość przeniesienia danych a priori nie ma tu zastosowania, ale można złożyć wniosek, a wówczas przeanalizujemy ten aspekt). Aby skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych, użyj linku do naszego formularza kontaktowego dostępnego u dołu każdej strony Witryny. W takiej sytuacji musisz też wysłać do nas pocztą elektroniczną kopię dowodu tożsamości — jest to niestety konieczne, ponieważ przed dopełnieniem obowiązków wynikających z egzekwowanego przez Ciebie prawa dotyczącego Twoich danych musimy zweryfikować Twoją tożsamość.

 

Firma Guillemot maksymalnie ogranicza zbieranie danych osobowych: jej formularze online są przygotowywane tak, aby minimalizowały ilość pozyskiwanych danych. Aby zapobiec przekazywaniu zbyt wielu informacji za pośrednictwem naszych formularzy online (co zakłócałoby ogólną przejrzystość informacji, w tym Twoich danych i decyzji), w formularzu są udostępniane informacje pierwszego poziomu oraz odsyłacz do Karty ochrony danych osobowych, na której z kolei można znaleźć odsyłacz do niniejszej Polityki, zawierającej informacje trzeciego poziomu. Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje na temat celów, odbiorców danych itd.

 

 

JAKIE INFORMACJE SĄ ZBIERANE?

Informacje podawane przez użytkownika: nasze formularze online, wypełniane przez Ciebie pola i Twoje działania (na przykład przesłanie danych) potwierdzają Twoją zgodę na zbieranie odnośnych danych osobowych. Firma Guillemot zbiera informacje w następujących przypadkach: (1) formularz kontaktowy; (2) rejestracja członkostwa (jeśli jest dostępna w Witrynie); (3) rejestracja udziału w konkursie (jeśli jest dostępna w Witrynie); (4) obszar osobisty / „mój obszar” (jeśli jest dostępny w Witrynie); (5) biuletyn (jeśli jest dostępny w Witrynie); (6) forum online (jeśli jest dostępne w Witrynie); (7) rejestracja kandydatury do sponsoringu (jeśli jest dostępna w Witrynie); (8) blog (jeśli jest dostępny w Witrynie). Zbierane przez nas informacje mogą obejmować między innymi takie Twoje dane osobowe jak nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, adres e-mail, zamówienia, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu, numer faksu, uwagi i wiadomości wymieniane z pracownikami odpowiedzialnymi za relacje z klientami, narodowość, kraj zamieszkania oraz język. Ponadto możemy zbierać informacje dotyczące używanego przez Ciebie sprzętu i/lub oprogramowania, treści Twojego wprowadzenia, Twoich gustów dotyczących muzyki i/lub gier wideo, linków (na przykład do Twojego bloga), inspiracji, projektów muzycznych lub e-sportowych oraz dat występów na żywo.

 

Szczególny przypadek informacji bankowych: płatność online dokonywana kartą bankową lub obciążeniową w Witrynie jest realizowana za pośrednictwem bezpiecznego serwera obsługi bankowej zarządzanego przez partnera firmy Guillemot — firmę PayPal. Oznacza to, że żadne dotyczące Ciebie informacje bankowe nie są przechowywane w Witrynie.

 

Przypadek szczególny: w celu skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia danych musisz nam dostarczyć kopię dowodu tożsamości.

 

Firma Guillemot przechowuje również otrzymane wiadomości, uwagi i korespondencję e-mail (wraz z towarzyszącymi im danymi osobowymi).

 

Pliki cookie: dzięki informacjom przechowywanym w plikach cookie firma Guillemot może sprawniej monitorować użytkowników oraz oferować im bardziej odpowiednie materiały i funkcje. Firma Guillemot stosuje narzędzia do pomiaru widowni internetowej w celu uzyskania informacji dotyczących nawyków osób odwiedzających Witrynę w zakresie przeglądania (dzięki czemu firma może w szczególności dowiedzieć się, jak użytkownicy trafiają do Witryny, i odtworzyć ich działania), a narzędzia te korzystają z plików cookie.

 

Pliki cookie są po prostu informacjami wysyłanymi z serwera WWW i zapisywanymi na urządzeniach użytkownika (komputerze, smartfonie, inteligentnym telewizorze, podłączonej do Internetu konsoli do gier itp.). Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika (imienia i nazwiska, adresu e-mail czy jakiejkolwiek innej). Pliki cookie są zwykle używane do szybkiej identyfikacji urządzenia Użytkownika i przywracania pewnych elementów związanych z wizytą Użytkownika, a także uwzględniania wyborów dokonanych przez Użytkownika (wyboru języka i/lub lokalizacji, wyboru dotyczącego akceptacji plików cookie itd.). Pliki cookie są dość powszechnie stosowane w witrynach internetowych. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o odebraniu plików cookie albo odrzucała bądź akceptowała takie pliki. Aby odmówić zgody na używanie pliku cookie, po prostu nie klikaj banera z informacją, że Witryna używa plików cookie (jeśli nie klikniesz banera, Witryna nie zapisze żadnego pliku cookie). Możesz więc sprzeciwić się używaniu plików cookie — wystarczy, że odpowiednio skonfigurujesz przeglądarkę lub nie klikniesz banera. Pamiętaj jednak, że jeśli przeglądarka zablokuje używanie plików cookie, to niektóre strony i funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo.

 

Ze względów bezpieczeństwa firma Guillemot monitoruje również adresy IP (Internet Protocol). Adres IP to numer używany przez komputer w sieci do identyfikacji urządzenia przy każdym połączeniu z Internetem.

 

Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików dziennika serwera: Witryna, tak jak wiele innych witryn, zbiera i przechowuje informacje (dane połączenia) za pośrednictwem plików dziennika serwera. Pozwala to na rejestrowanie aktywności użytkowników w Witrynie, w tym liczby odsłon określonej strony internetowej. Wpisy w dzienniku nie zawierają danych imiennych i nie można ich powiązać z żadnym konkretnym użytkownikiem, urządzeniem czy przeglądarką.

 

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dobrowolnie podajesz dane osobowe online (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, forum lub profilu publicznego), mogą one być zbierane i wykorzystywane przez innych. Wprawdzie firma Guillemot dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa przekazywanych jej informacji, jeśli nie będziesz stosować należytych środków bezpieczeństwa po swojej stronie: przekazywanie informacji odbywa się na Twoje własne ryzyko. Ponadto wyłącznie Ty odpowiadasz za zachowanie w tajemnicy wszelkich swoich haseł i/lub wszelkich informacji dotyczących kont utworzonych przez Ciebie w Witrynie, jeśli taka możliwość jest dostępna („Konto”).

 

 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ODMÓWIĘ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Jeśli nie będziemy mieli pewnych Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować (aby to zrobić, musimy wiedzieć, jak do Ciebie dotrzeć), Twoje żądania nie będą mogły być odpowiednio przekazywane (nie jesteśmy w stanie dopilnować, aby żądanie było obsługiwane przez odpowiednią osobę, jeśli nie znamy podmiotu i typu kontaktu), niektóre żądania mogą nie zostać spełnione (jeśli masz problem techniczny, musimy znać kontekst, a także środowisko sprzętowe i oprogramowanie; nie będziemy mogli nic wysłać Ci pocztą, jeśli nie podasz nam swojego adresu), a ponadto nie będziesz mieć dostępu do niektórych obszarów i funkcji Witryny (jeśli są dostępne w Witrynie): zakupy online, aktywność na forum, rejestracja udziału w konkursie, zgłoszenia kandydatury do sponsoringu, odtwarzanie filmów. Jednak dane osobowe nie są wymagane do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z większości jej zawartości.

 

 

JAK BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE?

 

Dane Użytkowników są wykorzystywane zgodnie z ich kategorią.

 

Adresy IP umożliwiają geolokalizację osób odwiedzających Witrynę, ale geolokalizacja ta jest ograniczona (jej dokładność umożliwia tylko ustalenie miejscowości, w której przebywa Użytkownik).

 

Jeśli chodzi o sposoby wykorzystywania informacji podawanych przez Użytkowników, mogą one być przetwarzane na potrzeby wszystkich lub niektórych z poniższych celów:

 

— utworzenie listy mailingowej i wykorzystywanie jej do przekazywania informacji lub komunikacji zewnętrznej związanej z celami lub działalnością firmy Guillemot;

 

— wykorzystanie danych o połączeniach z Witryną do celów statystycznych;

 

— zarządzanie relacjami z klientami w zakresie umów, zamówień, dostaw, faktur, rozliczeń, a w szczególności zarządzanie kontami klientów, obsługa programów lojalnościowych, monitorowanie relacji z klientami, w tym za pomocą takich środków jak badania zadowolenia, zarządzanie reklamacjami, obsługa posprzedażna, wybór klientów do badań, sondaże i testy produktów;

 

— realizowanie działań związanych z poszukiwaniem nabywców: zarządzanie technicznymi aspektami poszukiwania (w tym takimi operacjami technicznymi jak standaryzacja, uzupełnianie i deduplikacja), dobór określonych osób do inicjatyw budowania lojalności, poszukiwanie nabywców, badania, ankiety, testowanie i promowanie produktów, a także prowadzenie kampanii marketingowych;

 

— opracowywanie statystyk handlowych;

 

— aktualizowanie dokumentacji poszukiwania nabywców przez agencję odpowiedzialną za zarządzanie listą odmów zgody na składanie ofert drogą telefoniczną zgodnie z zapisami Kodeksu Konsumenckiego;

 

— organizowanie konkursów quizowych, loterii lub kampanii promocyjnych, zarządzanie żądaniami dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia danych;

 

— zarządzanie wykroczeniami i postępowaniami sądowymi (nie dotyczy przestępstw i/lub nie oznacza wyłączenia praw, korzyści ani postanowień umownych dotyczących osoby fizycznej);

 

— zarządzanie opiniami użytkowników dotyczącymi produktów, usług lub zawartości;

 

— ocena ryzyka oraz zapobieganie oszustwom w zakresie płatności i dostaw związanych z zakupami w Witrynie.

 

Na przykład w przypadku formularza zgłoszenia do społeczności osób zainteresowanych naszymi produktami firma Guillemot może wykorzystać Twoje dane osobowe do stworzenia takiej społeczności i zarządzania nią, stworzenia platformy komunikacji, przekazywania informacji i udzielania pomocy między członkami społeczności, w tym do zarządzania forum (w szczególności w celu ograniczenia uczestnictwa w forum i blogu wyłącznie do członków społeczności), poszukiwania nabywców w celach komercyjnych, prowadzenia konkursów oraz odpowiadania na zgłoszenia kandydatur do sponsoringu.

 

W przypadku formularza wniosku o utworzenie konta na potrzeby zakupów firma Guillemot może wykorzystać Twoje dane osobowe do komercyjnego poszukiwania nabywców, prowadzenia konkursów, odpowiadania na wiadomości e-mail, opracowywania statystyk, anonimowego profilowania osób zainteresowanych naszymi produktami i badania ich potrzeb oraz do komunikacji zewnętrznej. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do personalizacji Witryny i weryfikacji Twojej tożsamości. Za Twoją zgodą firma Guillemot może również wysyłać Ci biuletyn.

 

Kopie dokumentów identyfikacyjnych dostarczonych w celu skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia danych będą wykorzystywane do celów weryfikacyjnych i dowodowych oraz — w stosownych przypadkach — do celów postępowania sądowego.

 

Wykorzystywanie informacji z plików cookie: firma Guillemot używa plików cookie w celu doskonalenia efektywności, przydatności, bezpieczeństwa i jakości Witryny oraz udostępniania w Witrynie bardziej spersonalizowanej zawartości.

 

Podstawowe pliki cookie są niezbędne do uzyskania dostępu do Twojego bezpiecznego obszaru i koszyka zakupów.

 

Funkcyjne pliki cookie rejestrują informacje (o charakterze nieimiennym) dotyczące Twoich preferencji związanych z odwiedzaniem określonych stron internetowych, języka, lokalizacji itp.

 

Wydajnościowe pliki cookie umożliwiają analizowanie użytkowania i wydajności Witryny w celu usprawnienia jej działania (zazwyczaj dotyczą one danych o najczęściej odwiedzanych stronach i komunikatach o błędach ze stron internetowych). Te pliki cookie nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej Witrynę.

 

Reklamowe pliki cookie służą do prezentowania jak najbardziej odpowiednich, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami reklam. Jeśli reklamowe pliki cookie zostaną wyłączone, reklamy nadal będą pokazywane, ale nie będą już odzwierciedlać Twoich zainteresowań.

 

Społecznościowe pliki cookie to pliki cookie generowane przez media społecznościowe innych firm: Tobie ułatwiają użytkowanie Witryny, a nam pomagają promować nasze produkty. Dzięki możliwości udostępniania materiałów audio i/lub wideo pozwalają one również na wzbogacanie zawartości Witryny. Niektóre funkcje Witryny (przyciski pozwalające na kontakty z nami w mediach społecznościowych lub odtwarzanie filmów wideo) opierają się na usługach oferowanych w witrynach osób trzecich. Funkcje te zapisują pliki cookie, które umożliwiają tym witrynom przede wszystkim monitorowanie przeglądania stron. Te pliki cookie są zapisywane wyłącznie za Twoją zgodą. Warto zapoznać się z polityką wspomnianych witryn osób trzecich w zakresie stosowania przez nie plików cookie.

 

Wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem plików dziennika serwera: informacje te (o charakterze nieimiennym) pozwalają firmie Guillemot oceniać ogólną aktywność użytkowników w Witrynie, monitorować zainteresowanie naszymi wiadomościami i znajdować rozwiązania problemów technicznych. Informacje te wykorzystujemy również do wewnętrznych badań marketingowych lub demograficznych, dzięki czemu może dostarczać produkty o coraz wyższej wydajności oraz coraz atrakcyjniejszych cechach i funkcjach. Informacje uzyskane za pośrednictwem plików dziennika serwera są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy.

 

Ponieważ firma Guillemot odpowiada za przechowywanie tekstów, obrazów, dźwięków i/lub wiadomości udostępnianych publicznie online, jest prawnie zobowiązana do przechowywania i zapisywania danych umożliwiających identyfikację każdej osoby, która wnosi wkład w tworzenie zawartości lub choćby jednego z elementów zawartości Witryny.

 

Twoje dane osobowe nie będą używane do celów profilowania, które może ujawnić dane wrażliwe (pochodzenie rasowe bądź etniczne, poglądy filozoficzne, polityczne, związkowe lub religijne, seksualność czy zdrowie danej osoby).

 

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Lista mailingowa utworzona na potrzeby przekazywania informacji lub komunikacji zewnętrznej w związku z celami lub działalnością firmy Guillemot jest dostępna dla upoważnionych pracowników firmy Guillemot odpowiedzialnych za komunikację finansową.

 

Pliki dziennika serwera są dostępne dla pracowników firmy Guillemot odpowiedzialnych za systemy informatyczne. Dane z plików dziennika serwera mogą zostać przekazane pracownikom firmy Guillemot odpowiedzialnym za marketing. Wyciągi z plików dziennika serwera mogą być przekazywane lub udostępniane upoważnionym pracownikom obsługi prawnej, urzędnikom sądowym i funkcjonariuszom publicznym oraz organom administracji państwowej w ramach ich uprawnień w zakresie kontroli lub postępowań prawnych.

 

Dane z narzędzi do pomiaru widowni internetowych są przeznaczone dla pracowników odpowiedzialnych za systemy informatyczne, a także pracowników firmy Guillemot odpowiedzialnych za marketing. Przetwarzanie tych danych jest zlecane firmie Google Inc.

 

Pliki z danymi dotyczącymi zarządzania obecnymi i potencjalnymi klientami są dostępne dla:

 

— upoważnionych pracowników ds. marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania relacjami z klientami i poszukiwania nabywców, obsługi administracyjnej (w tym prawnej), logistyki i usług IT, a także ich bezpośrednich przełożonych;

 

— upoważnionych pracowników odpowiedzialnych za kontrole (zespołów odpowiedzialnych za procedury kontroli wewnętrznej).

 

Odbiorcami danych dotyczących zarządzania obecnymi i potencjalnymi klientami mogą być następujące podmioty:

 

— podmioty zależne firmy Guillemot;

 

— podwykonawcy (banki, akwizytorzy, operatorzy hostów danych, firma PayPal, pracownicy urzędów pocztowych, kurierzy itp.), którzy dbają o odpowiednią ochronę Twoich praw;

 

— programiści i wydawcy oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych (dane stają się wówczas anonimowe);

 

— audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni w ramach ich uprawnień audytowych;

 

— organy administracji państwowej w ramach ich uprawnień w zakresie kontroli lub postępowań prawnych;

 

— organy, urzędnicy sądowi i funkcjonariusze publiczni w ramach ich uprawnień windykacyjnych;

 

— organy odpowiedzialne za zarządzanie listami odmów zgody na składanie ofert drogą telefoniczną.

 

Kopie dokumentów identyfikacyjnych dostarczonych w celu skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia danych są dostępne dla upoważnionych pracowników odpowiedzialnych za systemy informatyczne, upoważnionych pracowników ds. obsługi prawnej oraz dla organów administracji państwowej w ramach ich uprawnień w zakresie kontroli lub postępowań prawnych.

 

 

CZY MOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ?

 

Pliki z danymi związanymi z zarządzaniem obecnymi i potencjalnymi klientami mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ponieważ niektórzy podwykonawcy i podmioty zależne firmy Guillemot rezydują poza Unią Europejską.

 

Pliki z danymi związanymi z zarządzaniem obecnymi i potencjalnymi klientami nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

— przekazywanie odbywa się do kraju uznanego przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony;

 

— po pierwsze istnieją odpowiednie do tego celu zabezpieczenia, a po drugie osoby, których dane dotyczą (tzn. Ty), mogą egzekwować swoje prawa i mają do dyspozycji skuteczne środki prawne;

 

— Komisja CNIL zatwierdziła obowiązujące zasady firmowe (które gwarantują egzekwowalność praw dotyczących przetwarzania danych osobowych);

 

— dane należą do odstępstw lub wyjątków przewidzianych przepisami prawa.

 

Dane z plików cookie osób trzecich mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Warto zapoznać się z polityką wspomnianych witryn osób trzecich w zakresie stosowania przez nie plików cookie.

 

 

JAKIM PODMIOTOM FIRMA GUILLEMOT MOŻE UDOSTĘPNIAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

 

Firma Guillemot nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wymienia plików z danymi swoich obecnych i potencjalnych klientów. Dlatego nie udostępniamy żadnych danych osobowych firmom zewnętrznym poza wyżej wymienionymi odbiorcami danych osobowych.

 

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE MOJE DANE OSOBOWE?

 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że czas przechowywania danych w archiwum jest ograniczony: dane potrzebne do spełnienia wymogów umownych, prawnych lub regulacyjnych mogą być przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia tych wymogów. Zarchiwizowane dane są usuwane, gdy znikną przyczyny uzasadniające ich przechowywanie (na przykład dane zarchiwizowane w celu wsparcia ewentualnego roszczenia prawnego są usuwane, gdy takie roszczenie ulegnie przedawnieniu).

 

Pliki cookie umożliwiające monitorowanie użytkowników Internetu i adresów IP są przechowywane maksymalnie 13 miesięcy od pierwszej wizyty (podczas której użytkownik zaakceptował plik cookie). Dlatego nie należy się dziwić ani denerwować, gdy ponownie pojawi się baner z informacją, że w Witrynie są używane pliki cookie.

 

Lista mailingowa do przekazywania informacji lub komunikacji zewnętrznej (niekomercyjnej) w związku z celami lub działalnością firmy Guillemot jest raz w roku aktualizowana. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do dostarczenia informacji lub do komunikacji zewnętrznej (na przykład w przypadku wniosku o nowe sprawozdanie roczne, które nie jest jeszcze dostępne, realizacja wniosku zostanie wstrzymana, a sprawozdanie roczne zostanie wysłane, gdy będzie dostępne).

 

Pliki z danymi dotyczącymi zarządzania klientami są przechowywane przez trzy lata (od dnia wystawienia ostatniej faktury) do wykorzystania przy poszukiwaniu nabywców.

 

Pliki z danymi dotyczącymi zarządzania klientami są przechowywane przez dziesięć lat (od zakończenia roku finansowego, w którym została wystawiona faktura) do celów archiwizacji księgowej (dane faktur).

 

Dane osobowe dotyczące potencjalnych klientów są przechowywane przez okres trzech lat od momentu ich pozyskania lub od ostatniego kontaktu ze strony danego potencjalnego klienta.

 

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu lub sprostowania dane dotyczące dowodów tożsamości mogą być przechowywane przez okres podany w artykule 9 Kodeksu postępowania karnego (tj. przez rok). W przypadku skorzystania z prawa do dostępu lub sprostowania dane dotyczące dowodów tożsamości mogą być przechowywane przez okres przedawnienia wskazany w artykule 8 Kodeksu postępowania karnego (tj. przez trzy lata).

 

 

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MI PRAW DOTYCZĄCYCH MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zechcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je lub usunąć, ograniczyć przetwarzanie w przypadku osoby, której dane te dotyczą (Twojego niepełnoletniego dziecka), lub sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych albo skorzystać z prawa do przeniesienia swoich danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Witryny, klikając link do formularza kontaktowego dostępny u dołu każdej strony Witryny.

 

We wniosku należy wskazać: (1) prawo, z którego chcesz skorzystać; (2) tożsamość wnioskodawcy; (3) jeżeli wnioskodawca nie jest osobą, której dane dotyczą, tożsamość osoby, której dane dotyczą.

 

Uwaga, niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane:

 

— jeśli wnioskodawca jest wskazaną we wniosku osobą, której dane dotyczą (tzn. jeśli występujesz we własnym imieniu), wniosek zostanie uznany za ważny dopiero wtedy, gdy otrzymamy kopię dowodu tożsamości osoby, której dane dotyczą (w przypadku dowodu tożsamości wystarczy czarno-biała kopia przedniej strony);

 

— jeśli wnioskodawca nie jest osobą, której dane dotyczą (tzn. jeśli występujesz w imieniu innej osoby), wniosek zostanie uznany za ważny dopiero wtedy, gdy otrzymamy kopię dowodu tożsamości wnioskodawcy oraz kopię dowodu tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 

Obecnie nasz formularz kontaktowy nie obsługuje wysyłania załączników. Po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego napiszemy do Ciebie na podany we wniosku adres e-mail z prośbą o przesłanie nam dowodu tożsamości innym kanałem.

 

Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, mającym konto lub obszar osobisty (jeśli jest dostępny w Witrynie), to masz dostęp do niektórych swoich danych osobowych i możesz je sprostować na swoim koncie lub w obszarze osobistym.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynów firmy Guillemot, nie zaznaczaj opcji „Zgadzam się na otrzymywanie biuletynu…”. Ponadto w każdej wiadomości otrzymanej od firmy Guillemot znajdziesz opcję rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości.

 

Jeśli nasza korespondencja Ci nie odpowiada, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego:

 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

[Krajowa Komisja ds. Technologii Informatycznych i Swobód Obywatelskich]

 

3 Place de Fontenoy

 

TSA 80715

 

75334 PARIS CEDEX 07

 

Francja

 

 

CZY FIRMA GUILLEMOT ZBIERA DANE OSOBOWE OD UŻYTKOWNIKÓW W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT?

 

Zbieranie danych osobowych od użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat, nie jest naszym celem, ale tacy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Witryny.

 

Osoby niepełnoletnie mające mniej niż 13 lat nie mogą przekazywać danych osobowych umożliwiających ich bezpośrednią lub pośrednią identyfikację.

 

Użytkownikom w wieku powyżej 13 lat (podobnie jak osobom dorosłym) oferujemy kwestionariusz, w którym można podać tylko ograniczoną ilość niezbędnych informacji. Czasem konieczne jest zbieranie danych osobowych od Użytkowników w wieku od 13 do 18 lat („Nastolatkowie”) — w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje lub pomoc techniczną, umożliwienia im korzystania z forum oraz umożliwienia im udziału w konkursie.

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego: Firma Guillemot dokłada starań, aby chronić prywatność Nastolatków. Firma Guillemot zachęca rodziców i opiekunów prawnych do odwiedzania Witryny razem z dziećmi, do monitorowania korzystania z Witryny przez ich dzieci oraz do ochrony prywatności dzieci przez poinstruowanie ich, aby nigdy nie podawały swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu itd.) bez zgody rodziców lub opiekunów. W firmie Guillemot jesteśmy przekonani, że pomoc rodziców lub opiekunów prawnych jest najlepszym sposobem na zapobieganie ujawnianiu danych osobowych przez Nastolatków w nieodpowiednich miejscach. Użytkownicy w wieku poniżej 18 lat nie powinni podawać w Witrynie żadnych informacji bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Dostęp rodzicielski: rodzic działający w imieniu swojego dziecka i/lub rodzic, który udzielił firmie Guillemot zgody na zbieranie informacji o dziecku, może: sprawdzać, prostować lub modyfikować te informacje, wyrażać sprzeciw wobec ich przetwarzania lub żądać możliwości przeniesienia danych osobowych swojego dziecka.

 

 

JAK FIRMA GUILLEMOT CHRONI MOJE DANE OSOBOWE?

 

Dostęp do niektórych obszarów i zawartości Witryny jest chroniony hasłem, którego nie wolno nikomu ujawniać. Firma Guillemot nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Nie ujawniaj swojego hasła innym osobom. Pamiętaj, aby na koniec każdej sesji wylogować się z konta. Jeśli dzielisz z kimś komputer lub korzystasz z komputera w miejscu publicznym, na przykład w bibliotece lub kawiarence internetowej, na koniec wizyty zamknij przeglądarkę internetową i zakończ sesję, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do Twoich danych osobowych lub korespondencji.

 

Z myślą o ochronie Twoich danych osobowych firma Guillemot stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i prywatności podanych przez Ciebie informacji. Witryna ma również zabezpieczenia mające na celu ochronę Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji będących pod naszą kontrolą. Dane osobowe pozyskane przez firmę Guillemot są przechowywane w bezpiecznych i niedostępnych publicznie środowiskach operacyjnych (np. w bezpiecznych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem). Firma Guillemot chroni zebrane informacje przed nieupoważnionym dostępem za pomocą serwera zabezpieczonego zaporą.

 

Kopie dokumentów identyfikacyjnych dostarczonych w celu skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia danych są szyfrowane przez pracowników odpowiedzialnych za systemy informatyczne.

 

Ponadto podejmujemy odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie, że związane z nami osoby trzecie zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych zbieranych i/lub wykorzystywanych w imieniu firmy Guillemot.

 

Witryna może zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich. Firma Guillemot nie odpowiada za politykę prywatności obowiązującą w tych witrynach osób trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności obowiązującą w witrynie osoby trzeciej.

 

Możesz przyczynić się do poprawy własnego bezpieczeństwa. Firma Guillemot zaleca usuwanie pochodzących od niej wiadomości e-mail po ich przeczytaniu: dzięki temu ewentualna osoba postronna, która uzyska dostęp do Twojej poczty e-mail, nie będzie mieć bezpośredniego dostępu do treści usuniętych wiadomości.

 

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przedstawioną tu Politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką, przestań korzystać z Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania niniejszej Polityki bez uprzedniego powiadomienia, więc warto regularnie ją przeglądać w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

 

W przypadku usunięcia Twojego konta z jakiegokolwiek powodu firma Guillemot przestanie używać Twoich danych osobowych, ale zachowa je przez jakiś czas zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

Ogólne zasady i warunki korzystania

 

Warunki niniejszej Polityki prywatności stanowią dodatek do naszych Ogólnych zasad i warunków korzystania. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi zasadami i warunkami korzystania dostępnymi pod adresem

 

http://www.thrustmaster.com/pl_PL/company/ogolne-zasady-i-warunki-korzystania

 

 

Witryna jest redagowana i prowadzona przez firmę Guillemot Corporation S.A. o kapitale zakładowym 11 617 359,60 € z siedzibą pod adresem 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir,  Francja.

 

414 196 758 RCS Vannes.

 

Telefon: +33 (0) 2 99 08 08 80.

 

 

Redaktorem naczelnym witryny jest Claude Guillemot.